Over 22 års erfaring ✽ RAB Godkendt ✽ Centralt placeret i København

Home Pressemeddelelse

En ny optælling hos klinikken Huset Huskdigselv for perioden maj 2021 til juli 2022 viser, at ud af de 60 klienter, som har været i forløb med regelmæssig zoneterapi, opnåede 29 en positiv graviditetstest i samme periode. Det svarer til at 48,3% af klienterne blev gravide i perioden (alle 60 klienter var kvinder). Til sammenligning oplyser Sundhedsdatastyrelsen i deres IVF-register, at forventede fødsler pr. æg oplægning i Danmark i 2021 lå på 33,1% – og gennemsnittet for fødsler pr. insemination i samme år lå på 13,9%.

“Der er tale om et mini-studie, men tendensen er meget, meget positiv. Vores fokus er at dæmpe stressresponsen i kroppen med samtale, omsorg, fortrolighed, sparring og dyb afspænding og stressregulering med zoneterapi, og selvom der ikke er et entydigt svar fra forskningen, så peger flere studier på, at stress kan forlænge den tid, det tager at opnå graviditet – det svarer i alle fald til vores erfaringer i klinikken” fortæller Izabella Winther, zone- og kropsterapeut med speciale i fertilitet og indehaver af klinikken Huskdigselv.

Se tallene:

  • 60% af kvinderne (36 ud af 60) som fik zoneterapi gik i fertilitetsbehandling. I denne gruppe blev 41,7% gravide i perioden.
  • 40% af kvinderne (24 ud af 60) gik ikke i fertilitetsbehandling, selvom flere havde en henvisning. I denne gruppe blev 58,3% gravide i perioden.
  • I gennemsnit blev kvinderne gravide efter 2,7 måneders forløb med regelmæssig zoneterapi (med en fordeling fra 0,5 til 11 måneder)
  • Den gennemsnitlige alder for klienterne er 33 år (med en fordeling fra 29 – 43 år).

Ufrivillig barnløshed er den hyppigste kroniske sygdom blandt unge (25 til 45-årige)

Ufrivillig barnløshed er den mest almindelige kroniske sygdom blandt kvinder og par i aldersgruppen 25-45 år, og er altså mere hyppig nu end astma, diabetes, hjertekarsygdomme, kræft og psykiske sygdomme. 

Det viser tal i en analyse fra Danske Regioner fra 2021. 16-26%, svarende til næsten hver fjerde af alle kvinder og par, der på et tidspunkt har forsøgt at blive gravide i en periode på mere end 12 måneder, oplever nedsat fertilitet, også kendt som ufrivillig barnløshed.

Det kategoriseres af WHO som en kronisk sygdom, og det kan de hos Huskdigselv godt nikke genkendende til.

”Alle der rammes af barnløshed vil opleve en enorm frustration, forvirring og en følelse af at have mistet kontrollen, når drømmen om at få et barn ikke ser ud til at lykkes. Den smerte, som særligt kan påvirke kvinder, når graviditetstesten måned efter måned viser negativ, kan være svær at sammenligne med andre sygdomme. Men hele forløbet kan alligevel føles så voldsomt, at symptomerne er på samme niveau som andre alvorlige sygdomme” uddyber Izabella Winther

Der er sket meget på området for fertilitet, for at hjælpe de stadigt flere barnløse kvinder og par der søger behandling. Analysen fra Danske Regioner viser, at der udføres langt flere af de traditionelle behandlingsmetoder i dag end tidligere. Antallet af reagensglasbehandlinger er gået fra 15.000 behandlinger i 2013 til 22.000 behandlinger i 2019 – svarende til en stigning på 47%.

Det er også alment kendt, at vi i Danmark er meget dygtige til at behandle fertilitet. Tallene fra 2019 viser, at 23% af dem der går i reagensglasbehandling ender med at blive gravide og samlet set er hvert 10’ende barn født i Danmark som følge af fertilitetsbehandling.

”Selvom det er meget positivt, at vi er så gode til fertilitetsbehandlinger i Danmark, er der alt for lidt fokus på, hvor dybt opslidende fertilitetsforløb er for langt de fleste kvinder og par. Vi oplever at vores klienter er meget belastede af det vi kalder “fertilitets-stress”. De føler ensomhed, stress, angst, rådvildhed, tab af kontrol og mangler generelt omsorg i deres fertilitetsforløb på klinikkerne, fordi der ikke er nok tid til dem. Hos Huset Huskdigselv er vi specialiserede i fertilitet og fertilitets-stress, og vores undersøgelse viser at vores behandlinger virker for 48% af vores klienter, der bliver gravide inden for 2,7 måneder i gennemsnit” fortsætter Izabella Winther.

Hvad er årsagerne til barnløshed og hjælper det at sænke stress?

Årsager til barnløshed kan opdeles i tre kategorier:

  • Medicinske årsager og tilstande som fx alder, nedsat sædkvalitet, aflukkede æggeledere eller manglende ægløsning.
  • Adfærdsmæssige faktorer som rygning, alkohol, stress og overvægt.
  • Miljømæssige faktorer som fx hormonforstyrrende stoffer og kemikalier i omgivelserne.

Helt naturligt, søger mange af dem der lider af barnløshed typisk en forklaring på, hvorfor det ikke lykkes for dem at blive gravide. Desværre er det ofte svært at pege på én forklaring, da ens fertilitet kan påvirkes af mange forskellige årsager og kan være forskellig for kvinder og mænd.

Ifølge en rapport fra Vidensråd for Forebyggelse fra 2016 kan stress påvirke sædkvalitet hos mænd negativt, og der er evidens for at øget stress hænger sammen med, at det kan tage længere tid for kvinder/par, som ikke er i fertilitetsbehandling, at blive gravide. Men sammenhængen kan ikke etableres med evidens for kvinder/par i fertilitetsbehandling ifølge rapporten.

Der er dog ikke enighed på dette område, og andre studier peger netop på at stress også kan forlænge opnåelse af graviditet for kvinder/par som er i fertilitetsbehandling, og at stressreduktion bør være en fast del af fertilitetsbehandlingen.

“Vi er meget stolte af vores høje graviditetsrate i klinikken og vi er samtidig også ydmyge omkring at mange faktorer spiller ind, når det handler om fertilitet. Vores fokus er altid på mennesket først. At være i et fertilitetsforløb er en ensom rejse, som de færreste kan sætte sig ind i. Det er utrolig ensomt og meget sårbart, og hos Huskdigselv gør vi meget ud af at få kvinden til at bruge os som hendes frirum, hvor der er plads til alle de forbudte og tilbageholdte følelser. Det er vores klare opfattelse, at det gør en stor forskel for vores klienter, at de har den støtte, og også i forhold til antal graviditeter. Vi vil blive ved med at samle mere data de kommende år og er spændt på resultaterne” afslutter Izabella Winther.

 

Vedhæftede filer: